تی شرت جودون

تولید تی شرت جودون

یکی از تی شرت های مورد استقبال در بین سایر تی شرت های تولیدی، تی شرت با پارچه جودون می باشد. این مدل تی شرت بخاطر استفاده از پارچه بافته شده که در آن حالت دون، دون یا رزونه وجود داره به پارچه جودون در بازار معروف می باشد. سبک این پارچه مناسب استفاده برای تی شرت های با پوزیش مجلسی می باشد. که جلوه خاص تری را به تی شرت می دهد.

تولید تی شرت تبلیغاتی - تی شرت جودون - تی شرت یقه دار - تی شرت تبلیغاتی - آفرنگ - تی شرت آفرنگ

تی شرت جودون تولید تی شرت جودون تولی تیشرت تبلیغاتی تولید تی شرت یقه دار
تی شرت جودون تولید تی شرت جودون تولی تیشرت تبلیغاتی تولید تی شرت یقه دار
تی شرت جودون تولید تی شرت جودون تولی تیشرت تبلیغاتی تولید تی شرت یقه دار
تی شرت جودون تولید تی شرت جودون تولی تیشرت تبلیغاتی تولید تی شرت یقه دار
تی شرت جودون تولید تی شرت جودون تولی تیشرت تبلیغاتی تولید تی شرت یقه دار