کالیته رنگ تی شرت

شایان ذکر می باشد برای تیراژ های بیش از ۱۰۰۰ عدد تولید تی شرت بر اساس رنگ بندی های خاص قابل تولید می باشد. در صورتی که رنگ مورد نظر شما در کالیته زیر نباشد امکان رنگ کردن پارچه می باشد. اما برای تیراژ های کم با توجه به موجودی پارچه باید تی شرت تهیه گردد. لذا رنگ دلخواه خود را از دفتر مرکزی این مجموعه استعلام بگیرید

کالیته رنگ پارچه تی شرت

کالیته رنگ پارچه تی شرت