• آینده پوشاک در ایران

    ایرانی پوشاک ایرانی بخر

    با این حال در سال های اخیر مردم به استفاده از طرح ها و نمادهای ایرانی بر روی پوشاک خود استقبال کرده اند که البته تعداد آنها محدود بوده است. بنابراین دنیا در پی پاسخ به این سوال است که عوامل رشد کسب  و کارهای مد پوشاک برگرفته از هنر ایرانی کدامند؟ تا با شناسایی این عوامل به رشد کسب و کارهای مد پوشاکی که در کارهای خود از هنرهای ایرانی استفاده می کنند کمک نماید و به موجب آن باعث تغییر ذوق و سلیقه ی ایرانی از پوشاک خارجی به سمت پوشاک ایرانی گردد. (بیشتر…)

    بیشتر